Výroční scůze IMC 2017

06.11.2017 12:16 Vážení přátelé,
po projednání v Radě našeho Indian Motocycle Clubu CZ (IMC) Vás zveme na výroční členskou schůzi IMC.
 
Tato schůze se bude konat dne 25. listopadu 2017 od 10.00 hodin v obci Točná (jižní kraj Prahy) v místní restauraci dislokované na návsi obce (je to jediná restuarace v této obci).
 
Orientační program:
- projednání činnosti IMC v roce 2017,
- hospodaření a stav pokladny IMC,
- činnost IMC a akce v roce 2018,
- různé a diskuze.
 
Součástí schůze bude i promítání informací k historii strojů Indian a k akcím a aktivitám naších členů na motoristických setkání v uplynulém období. Proto Vás vyzýváme k přinesení záznamů fotografií nebo videí i z Vašich archivů na vhodných nosičích - flash paměti nebo DVD disku.
 
Rada IMC